خبر

عنوان آگهی: خرید تعداد 530 دستگاه چاپگر لیزری

عنوان آگهی: خرید تعداد 530 دستگاه چاپگر لیزری

مناقصه گزار: شرکت مهندسین مشاور تجارت

شماره مناقصه: 164-96

شرح آگهی: شرکت مهندسین مشاور تجارت در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الزامات عمومی و فنی جهت شرکت در مناقصه:

o دارا بودن ماهيت حقوقي در قالب شركت

o موضوعيت شركت در چارچوب ارائه خدمات و فعاليت‌هاي كامپيوتري و انفورماتيكي

o دارا بودن حداقل رتبه 2 شورای عالی انفورماتیک در رسته تولید و ارائه دستگاه جانبی

o دارای نمایندگان پس از فروش در سطح کشور

o دارا بودن حداقل 4 سال سابقه شركت

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200,000 ریال به شماره حساب 17510010 به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 350,000,000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره 17510010 بانک تجارت شعبه بهجت آباد به نام شرکت مهندسین مشاور تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 96/04/24 ساعت 15 می باشد.

مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ 96/05/07 ساعت 15 می باشد.

بر این اساس متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به شرکت مهندسین مشاور تجارت واقع در تهران: خ استاد نجات اللهی، بالاتر از خ طالقانی، خ اراک غربی، پ 48، طبقه دوم مراجعه نمایند.

شماره تماس: 42360000 داخلی 202

نشانی سایت اطلاع رسانی شرکت tejaratce.ir