خبر

کسب احراز صلاحیت شورایعالی انفورماتیک برای شرکت مهندسین مشاور تجارت

شرکت مهندسین مشاور تجارت با رویکرد گسترش فعالیت خود در حوزه پروژه های انفورماتیکی موفق به اخذ رتبه بندی شورایعالی انفورماتیک در 8 رشته گردید. بنابر گزارش روابط عمومی شرکت مهندسین مشاور تجارت، به استناد آیین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی، رتبه های کسب شده این شرکت در سال 94 که نسبت به جایگاه قبلی از مطلوبیت بسیار بالایی برخوردار است به شرح جدول ذیل می باشد.


ردیف موضوع فعالیت شرکت رتبه سال 94
1 مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفور ماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات 1
2 خدمات پشتیبانی 1
3 تولید و ارائه رایانه‌های غیر Main Frame 3
4 تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری 1
5 سیستم‌های ویژه 3
6 تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی 1
7 شبکه داده‌ها‌ی رایانه ای و مخابراتی 3
8 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات 4