خبر

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات سوئیچینگ جهت ارتقاء SAN

عنوان آگهی: خرید تجهیزات سوئیچینگ جهت ارتقاء SAN

مناقصه گزار: شرکت مهندسین مشاور تجارت شماره مناقصه: 162-95

شرح آگهی: شرکت مهندسین مشاور تجارت در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الزامات فنی جهت شرکت در مناقصه:

دارا بودن حداقل رتبه سه در رسته (شبکه و داده ها)

سابقه فروش،نصب و راه اندازی و پشتیبانی مرتبط با موضوع مناقصه در بانک ها یا موسسات اعتباری (حداقل يك مورد)

عدم داشتن سابقه ناموفق با بانک تجارت

حداقل 4 سال سابقه شرکت

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب 17510010 به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 325.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره 17510010 بانک تجارت شعبه بهجت آباد به نام شرکت مهندسین مشاور تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا 95/08/26 ساعت 15 می باشد.

مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ 95/09/06 ساعت 15 می باشد.

بر این اساس متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به شرکت مهندسین مشاور تجارت واقع در تهران : خ استاد نجات اللهی ، بالاتر از خ طالقانی ، خ اراک غربی ، پ 48 ، طبقه دوم مراجعه نمایند.

شماره تماس: 42360000 داخلی 206

نشانی سایت اطلاع رسانی شرکت tejaratce.ir