خبر

مناقصه 2385 دستگاه سیستم ویندوزی (بانک تجارت)

عنوان آگهی: 2385 دستگاه سیستم ویندوزی (بانک تجارت)

مناقصه گزار: شرکت مهندسین مشاور تجارت

شماره مناقصه : 95161

شرح آگهی: شرکت مهندسین مشاور تجارت در نظر دارد موضوع مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الزامات فنی جهت شرکت در مناقصه:

دارا بودن حداقل رتبه سه در (رسته خدمات و پشتیبانی)

دارا بودن حداقل رتبه دو در (تولید و ارائه رایانه های غیر مین فریم)

سابقه فروش،نصب و راه اندازی و پشتیبانی مرتبط با موضوع مناقصه در بانک ها یا موسسات اعتباری (حداقل يك مورد)

عدم داشتن سابقه ناموفق با بانک تجارت

حداقل 7 سال سابقه شرکت

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب 17510010 به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 1.500.000.000ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره 17510010 بانک تجارت شعبه بهجت آباد به نام شرکت مهندسین مشاور تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 95/06/29 ساعت 15 می باشد.

مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ 95/07/07 ساعت 15 می باشد.

بر این اساس متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به شرکت مهندسین مشاور تجارت واقع در:

تهران، خ استاد نجات الهی ، بالاتر از خ طالقانی ، خ اراک غربی ، پ 48 ، طبقه دوم مراجعه نمایند.

شماره تماس: 42360000 داخلی 206

نشانی سایت اطلاع رسانی شرکت tejaratce.ir