خبر

اصلاحیه مناقصه


"اصلاحیه مناقصه" خرید، نصب و راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی با قطعه(نرم افزار و سخت افزار) جهت پروژه ارتقاء امنیت شبکه. دریافت اسناد مناقصه