خبر

97-107 خرید تجهیزات شبکه سایت بحران (زنجان) بانک تجارت

شرکت زیرساخت فن آوری تجارت ایرانیان در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الزامات عمومی و فنی جهت شرکت در مناقصه:

دارا بودن ماهيت حقوقي در قالب شركت

موضوعيت شركت در چارچوب ارائه خدمات و فعاليت‌هاي كامپيوتري و انفورماتيكي

دارا بودن حداقل رتبه 3 در رسته شبکه و داده¬ها

دارا بودن حداقل 3 سال سابقه حقوقی و رسمی شرکت

داشتن حداقل یک مورد سابقه فروش، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مرتبط با موضوع مناقصه در بانک ها و موسسات اعتباری

مرتبط بودن موضوع شرکت با موضوع مناقصه بر اساس اساسنامه شرکت

عدم داشتن سابقه ناموفق در بانک نجارت متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب 42823805 به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97/11/27 لغایت 97/12/08ساعت 15:30 می¬باشد.

مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ 97/12/22ساعت 15:30 می باشد.

بر این اساس متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان (زفتا) واقع در:

تهران: خ استاد نجات اللهی، بالاتر از خ طالقانی، خ اراک، پ 48، طبقه سوم مراجعه نمایند. شماره تماس: 42360000 داخلی 202 و 88896984

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و همچنین تغییرات و اطلاعات تکمیلی متعاقباً در همین سایت اعلام می گردد.