خبر

97-105 تامین تعداد 14 دستگاه سرور HP DL 380 G10

شرکت زیرساخت فن آوری تجارت ایرانیان در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. الزامات عمومی و فنی جهت شرکت در مناقصه:

دارا بودن ماهيت حقوقي در قالب شركت

دارا بودن حداقل رتبه 3 در رسته رایانه های غیر main frame و خدمات پشتیبانی

دارا بودن حداقل 5 سال سابقه حقوقی و رسمی شرکت

دارا بودن حداقل یک سال سابقه فروش، نصب و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات در موضوع و حجم مناقصه

عدم داشتن سابقه ناموفق در بانک نجارت (خود شرکت کننده مناقصه و شرکت های تابعه) متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 150.000 ریال به شماره حساب 42823805 به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 2.500.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره 42823805 بانک تجارت شعبه بهجت آباد به نام شرکت مهندسین مشاور تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت به نام شرکت زیرساخت فن آوری تجارت ایرانیان می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97/11/28 لغایت 97/12/08ساعت 15:30 می باشد.

مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ 97/12/22 ساعت 15:30 می باشد.

بر این اساس متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به شرکت زیرساخت فن آوری تجارت ایرانیان واقع در:

تهران: خ استاد نجات اللهی، بالاتر از خ طالقانی، خ اراک، پ 48، طبقه سوم مراجعه نمایند. شماره تماس: 42360000 داخلی 202 و 208