خبر

برگزاری مناقصه خرید تجهیزات ارتقاء امنیت سایت پشتیبان مرکز داده بانک تجارت (ساختمان اسکندری)

مناقصه گزار: شرکت مهندسین مشاور تجارت

شماره مناقصه: 103-97

شرح آگهی: شرکت مهندسین مشاور تجارت در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الزامات عمومی و فنی جهت شرکت در مناقصه:

o دارا بودن ماهيت حقوقي در قالب شركت

o دارا بودن حداقل رتبه 3 در رسته امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و و رتبه 3 در رسته شبکه و داده¬ها

o دارا بودن مجوز افتا (پروانه فعالیت خدمات افتا)

o دارا بودن حداقل 3 سال سابقه حقوقی و رسمی شرکت

o داشتن حداقل یک مورد سابقه فروش، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مرتبط با موضوع مناقصه در بانک ها و موسسات اعتباری

o مرتبط بودن موضوع شرکت با موضوع مناقصه بر اساس اساسنامه شرکت

o دارا بودن دفتر مرکزی در شهر تهران

o عدم داشتن سابقه ناموفق در بانک نجارت

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 250.000 ریال به شماره حساب 42823805 به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 1.000.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره 42823805 بانک تجارت شعبه بهجت آباد به نام شرکت مهندسین مشاور تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97/10/12حداکثر تا تاریخ97/10/22 ساعت 15 می¬باشد. جلسه پرسش و پاسخ تاریخ97/10/26 راس ساعت 10 صبح در محل ساختمان مدیریت فناوری اطلاعات بانک طبقه 10 (سالن جلسات)

مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ97/11/07 ساعت 15 می باشد.

بر این اساس متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به شرکت مهندسین مشاور تجارت واقع در :

تهران، خ استاد نجات اللهی، بالاتر از خ طالقانی، خ اراک غربی، پ 48، طبقه سوم مراجعه نمایند. شماره تماس: 42360000 داخلی 202 و 88896984