خبر

برگزاری مناقصه خرید تجهیزات جهت ارتقاء ذخیره ساز EMC

شرکت مهندسین مشاور تجارت در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. الزامات عمومی و فنی جهت شرکت در مناقصه: * دارا بودن ماهيت حقوقي در قالب شركت * موضوعيت شركت در چارچوب ارائه خدمات و فعاليت‌هاي كامپيوتري و انفورماتيكي * دارا بودن حداقل رتبه 2 شورای عالی انفورماتیک در رسته مرکز داده و پشتیبانی * دارا بودن حداقل 3 سال سابقه در تهیه تجهیزات مربوطه برای سازمان¬های دولتی و بانکها * دارا بودن حداقل 5 سال سابقه فعاليت رسمي شركت * نداشتن سابقه ناموفق و نارضایتی در تأمین تجهیزات و ارائه سرویس به بانک تجارت و شرکت مهندسین مشاور و سایر شرکت¬های زیرمجموعه بانک (خود پیشنهاددهنده و شرکت های تابعه) متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 250.000 ریال به شماره حساب 42823805 به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 5.000.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره 42823805 بانک تجارت شعبه بهجت آباد به نام شرکت مهندسین مشاور تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت می باشد. مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 97/09/07 ساعت 15 می¬باشد. مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ 97/09/20ساعت 15 می باشد. بر این اساس متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به شرکت مهندسین مشاور تجارت واقع در تهران: خ استاد نجات اللهی، بالاتر از خ طالقانی، خ اراک غربی، پ 48، طبقه سوم مراجعه نمایند. شماره تماس: 42360000 داخلی 202 و 208 نشانی سایت اطلاع رسانی شرکت tejaratce.ir