ماموریت شرکت

مأموریت شرکت مهندسین مشاور تجارت، ارائه خدمات تخصصی و کارا در صنعت انفورماتیک به ویژه حوزه بانکداری الکترونیکی است .که با ایمان به حقوق مشتریان و تأکید بر برآورده نمودن نیازها و خواسته‌های آنان همواره تلاش می‌کند تا بهترین خدمات را باکیفیت مطلوب ارائه نماید.

دامنه فعالیت‌های شرکت:

تهیه و صدور کارت‌های بانکی

تأمین تجهیزات کامپیوتری و انفورتیکی بانکی
پشتیبانی ،تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری

تهیه RFP و اسناد مناقصه،طراحی،مشاوره و نظارت پروژه‌های فناوری اطلاعات