پشتیبانی و نگهداری شبکه و تجهیزات کامپیوتری


شرکت مهندسین مشاور تجارت با بهره‌گیری از توان، تخصص و تجربیات کارشناسان خود به عنوان شرکت متخصص در امور فناوری اطلاعات، طیف گسترده‌ای از خدمات مشاوره، نظارت و اجرا در حوزه نگهداری و تعمیرات تجهیزات کامپیوتری ارائه می‌دهد.
هدف شرکت از ورود به حوزه نگهداری و تعمیرات پیاده‌سازی و اجرای کلیه مراحل به صورت مکانیزه و سیستماتیک می‌باشد.

فعالیت‌های انجام‌شده توسط این واحد به شرح ذیل میباشد :

تهیه و تدوین نرم‌افزار با امکانات ذیل :
تهیه شناسنامه اموال به تفکیک منطقه و شعبه
تهیه شناسنامه برای پیمانکاران و نمایندگان آن‌ها با امکان تخصیص به هر منطقه
پیاده‌سازی فرآیندهای بازدید دوره‌ای، اعلام خرابی و نقل و انتقال تجهیزات
تولید صورتحساب به صورت خودکار بعد از کسب تأییدیه‌های لازم
جمع‌آوری اطلاعات اموال تجهیزات رایانه‌ای و یو پی اس در بانک اطلاعاتی به تفکیک منطقه و شعبه
تهیه و تدوین دستورالعمل‌های نگهداری تجهیزات
تهیه و تدوین چک لیست های نظارت بر عملیات سرویس دوره ای
تهیه روش اجرایی جهت عملیات سرویس و نگهداری
نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های پیمانکار از طریق چک لیست های نظارتی